פרטים אישיים

כאשר המבקרים משאירים תגובות או מבצעים רכישה יישארו באתר פרטים בהתאם לצורך התפעולי התקין של ביצוע הרכישה ו-או השארת התגובה

מדיה

בהעלאה של תמונות לאתר, מומלץ להימנע מהעלאת תמונות עם נתוני מיקום או פרטים אישיים, כמו”כ האתר לא לקוח אחריות על קישורים וכתובות שיועלו בתגובות

עוגיות

כאשר תתחבר ייתכן ויוגדרו מספר ‘עוגיות’ על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך והגדרות נוספות.